La redempció de Jaume Fuster

Autor Nunes, Maria
Títol La redempció de Jaume Fuster
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/musica/la-redempcio-de-jaume-fuster-45539
En: Núvol, 14 de maig de 2017