Les lliçons de Narcís Garolera, de Verdaguer a Ferrater

Autor Estrada, Raquel
Títol Les lliçons de Narcís Garolera, de Verdaguer a Ferrater
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/llibres/les-llicons-de-narcis-garolera-de-verdaguer-a-ferrater-3762
En: Núvol, 4 de novembre de 2012