Ferraté a favor de Ferrater a favor de Ferraté

Autor Figueres, David
Títol Ferraté a favor de Ferrater a favor de Ferraté
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/llibres/ferrate-a-favor-de-ferrater-a-favor-de-ferrate-11830
En: Núvol, 23 d'octubre de 2013