Noranta anys de Gabriel Ferrater. Núvol se suma a la celebració

Autor Blanes, Enric
Títol Noranta anys de Gabriel Ferrater. Núvol se suma a la celebració
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/llibres/noranta-anys-de-gabriel-ferrater-nuvol-se-suma-a-la-celebracio-803
En: Núvol, 19 de maig de 2012