El germà de Gabriel Ferrater

Autor Blanes, Enric
Títol El germà de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/musica/el-germa-de-gabriel-ferrater-5356
En: Núvol, 10 de gener de 2013