Els fills de Gabriel Ferrater

Autor Puigtobella, Bernat
Títol Els fills de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/musica/els-fills-de-gabriel-ferrater-10696
En: Núvol, 12 de setembre de 2013