10 reusencs il·lustres que han deixat empremta al món

Autor Ruiz, Josep
Títol 10 reusencs il·lustres que han deixat empremta al món
Localització del doc. digital Tarragona Digital
Enllaç al fitxer https://tarragonadigital.com/cultura-i-patrimoni/10-reusencs-il-lustres-que-han-deixat-empremta-al-mon
En: Tarragona Digital, 11 de juliol de 2018