Concert amb poemes de Gabriel Ferrater

Autor Abela, Clàudia
Títol Concert amb poemes de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Tarragona Digital
Enllaç al fitxer https://hemerotecatarragonadigital.com/reus/cultura/concert-poemes-gabriel-ferrater
En: Tarragona Digital, 24 de maig de 2018