Concert amb poemes de Gabriel Ferrater

Títol Concert amb poemes de Gabriel Ferrater
Autor Abela, Clàudia
Part De Tarragona Digital, 24 de maig de 2018
Localització del doc. digital
  1. Tarragona Digital
  2. GF-144
Enllaç al fitxer https://hemerotecatarragonadigital.com/reus/cultura/concert-poemes-gabriel-ferrater