Un retrat de Joan Ferraté

Autor Cruset, Josep
Títol Un retrat de Joan Ferraté
Localització del doc. digital Diari de Tarragona
Enllaç al fitxer https://www.diaridetarragona.com/opinion/Un-retrat-de-Joan-Ferrate-20191006-0012.html
En: Diari de Tarragona, 6 d'octubre de 2019