Ciutat de gamberros

Autor Bonet, Miquel
Títol Ciutat de gamberros
Localització del doc. digital Tarragona Digital
Enllaç al fitxer https://tarragonadigital.com/cultura/ciutat-gamberros
En: Tarragona Digital, 6 de març 2020