Ferraté i Carner: l’abnegació i l’apropiació íntima

Autor Todó Cortiella, Joan
Títol Ferraté i Carner: l’abnegació i l’apropiació íntima
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2317%20Todo%CC%81.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 5, p. 137-148