Sobre les bones intencions de la Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot de Joan Ferraté

Autor Montoya, Andrea
Títol Sobre les bones intencions de la Lectura de «La terra gastada» de T.S. Eliot de Joan Ferraté
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2314%20Montoya.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 5, p. 117-124