Joan Ferraté i els lírics grecs

Autor Llabrés Ripoll, Maria Rosa
Títol Joan Ferraté i els lírics grecs
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2313%20Llabre%CC%81s.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 5, p. 109-116