Sobre la quotidianitat, sobre la poètica de Josep Pla i sobre Joan Ferraté, lector

Autor Pla, Xavier
Títol Sobre la quotidianitat, sobre la poètica de Josep Pla i sobre Joan Ferraté, lector
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2312%20Pla.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 5, p. 95-108