Les lliçons de Joan Ferraté

Autor Oliva, Salvador
Títol Les lliçons de Joan Ferraté
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2311%20Oliva.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 5, p. 81-94