El fons Joan Ferraté a la Biblioteca de la Universitat de Girona

Autor Rufí, Jaume
Títol El fons Joan Ferraté a la Biblioteca de la Universitat de Girona
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i llibres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2308%20Rufi%CC%81.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i llibres, núm. 5, p. 47-52