JF Carta a Diario16 (14.06.1978)

Autor Ferraté, Joan, 1924-2003
Títol JF Carta a Diario16 (14.06.1978)
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/5_files/%2304%20Document%20Ferrate%CC%81.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 5, p. 27-30