Un poeta «intolerable»?

Autor Škrabec, Simona
Títol Un poeta «intolerable»?
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO.html
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 249-258