Gabriel Ferrater: de la influència personal a la literària

Autor Ripoll, Josep Maria
Títol Gabriel Ferrater: de la influència personal a la literària
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx98veusbaixes0_ripoll_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 225-248