Un aspecte menor de la poesia narrativa de Gabriel Ferrater

Autor Oliva, Salvador
Títol Un aspecte menor de la poesia narrativa de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx93veusbaixes0_oliva_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 141-148