Sobre Gabriel Ferrater

Autor Comadira, Narcís
Títol Sobre Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx2veusbaixes0_comadira_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 9-14