Goigs en honor y alabansa del gloriós caballer y mártir St. Ferriol, lo qual junt ab sas reliquias se venera ab molta devocio per sos devots en la iglesia parroquial...

Localització física GSAN-F, 275