L'Art imaginatiu: les idees estètiques de Gabriel Ferrater

Autor Julià, Jordi
Títol L'Art imaginatiu: les idees estètiques de Gabriel Ferrater
Peu d'impremta Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2007
Localització del doc. físic 833.2"U"(FERRATER)JUL-8(Reus)