L'Art imaginatiu: les idees estètiques de Gabriel Ferrater

Títol L'Art imaginatiu: les idees estètiques de Gabriel Ferrater
Autor Julià, Jordi
Editor Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2007
Localització del doc. digital GF-91
Localització del doc. físic 833.2"U"(FERRATER)JUL-8(Reus)