Gabriel Ferrater, "in memoriam"

Autor
  1. Oller, Dolors, 1942-
  2. Subirana, Jaume, 1963-
Títol Gabriel Ferrater, "in memoriam"
Peu d'impremta Barcelona: Proa, 2001
Localització del doc. físic 833.2"U"(FERRATER)GAB-8(Reus)