Pornografía

Autor
  1. Gombrowicz, Witold
  2. Ferrater, Gabriel, 1922-1972, traductor
Títol Pornografía
Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 2002
Localització del doc. digital GF-60
Localització del doc. físic 872.4"U"GOM-8(Biblioteca)