La seducción

Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 1982
Localització del doc. digital GF-57
Localització del doc. físic 082.1 BRE NOV, 269-12(Biblioteca)