El llenguatge

Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 1978
Localització del doc. digital GF-55
Localització del doc. físic 40.1 BLO-12(Biblioteca)