La Lingüística cartesiana: un capítol de la història del pensament racionalista

Títol La Lingüística cartesiana: un capítol de la història del pensament racionalista
Autor
  1. Chomsky, Noam
  2. Ferrater, Gabriel, 1922-1972, traductor
Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 1970
Localització del doc. digital GF-45
Localització del doc. físic 80.7 CHO-8(Biblioteca)