Comptar les bigues

Peu d'impremta Barcelona: ELER, 1968
Localització del doc. digital GF-41
Localització del doc. físic 833.5"U"COM-12(Biblioteca)