El Procés

Peu d'impremta Barcelona: Proa, 1966
Localització del doc. digital GF-39
Localització del doc. físic 082.1 VEN, 119-12(Biblioteca)