París era una fiesta

Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 1964
Localització del doc. digital GF-38
Localització del doc. físic 082.1 BRE NOV, 200-12(Biblioteca)