Els Lloms transparents

Peu d'impremta Barcelona: Edicions 62, 2019
Localització del doc. digital GF-35
Localització del doc. físic 833.4"U"FOI-8(Lliure accés)