Mujeres y días

Autor Ferrater, Gabriel, 1922-1972
Títol Mujeres y días
Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 2018
Localització del doc. físic 833.5"U"FER-12(Reus)