Escritores en tres lenguas

Autor Ferrater, Gabriel, 1922-1972
Títol Escritores en tres lenguas
Peu d'impremta Barcelona: Antártida/Empúries, 1994
Localització del doc. físic 842.2 FER-8(Reus)