Reventós, J.

Autor Reventós, J.
Transcripció Encara encara dura
dintre mon pobre cor sensa ventura
ton esser desficiòs
y aquella calma y donchs ahont es amada
venguessen de tornada
hores dolces de pau y de repos
Per morta ja tenia
despres d’aquella frestega agonía
que tot ho va esfondrar
y ara vens á mos ulls ab la figura
del cadavre que jura
despres del temporal sobre la mar
Ab ta alenada fera
axecas com lo vent la polsaguera
un nuvol de recorts
y afilarats a lo present s’engalçan
com los xiprers que s’alçan
obrint cami vers lo palau dels morts
Amor¿seras eterna?
¿Vius en la mort? La pena que m’inferna,
¿no minvará jamay?
Bastarà una guspira, una mirada,
perque una altre vegada
llohesca tot en l’enfosquit espay

J. Reventos
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 8
Localització del doc. digital SING_1_0008.jpg
Documentat per: CLR[01-02-2019]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.