Goigs dels gloriosos Sants Martirs Victorí, Bonifaci, Teodora, Justa y Valentina las Reliquias dels quals se veneran en la antiga iglesia, antes abacial, després col·legiata, ara parroquial de Santa María...

Localització física GSAN-V, 187