Goigs en alabansa de Sant Sever, martir, fill, bisbe y patró de la ciutat de Barcelona, composts per lo reverent mossen Pau Parassols y Pi, pbre., premiats ab accéssit per...

Localització física GSAN-S, 53