Goigs propis a major devoció y culto de la molt prodigiosa imatge del gloriosissim precursor de Christo Sant Joan Baptista que ab vulgar y antich nom del Codolá se venera...

Observacions Donatiu del sr. Gerard Ricart
Localització física G-CLR-J, 131