Coplas á nostra senyora dels Ángels, anomenada de Porciuncula, per la capella ahont sua fou concedida de Cristo Senyor nostre al Seráfich P. Sant Francesch la indulgencia plenaria: y ara...

Localització física G-A, 180