Navega pels ítems (47 en total)

Quartet Zika de Praga

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1926

Banda Municipal de Barcelona, director: J. Lamote de Grignon

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1926

The Music Society String Quartet

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1926

L. Caffaret, pianista

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1926

Blanche Selva, pianista ; Joan Massiá, violinista

Paper. Reus : Associació de Concerts, 1926