Navega pels ítems (689 en total)

1. Su excelente biblioteca de este Centro me permitira contemplar sin disgusto la perspectiva de morar en ---- si no tuviera otros motivos para desearlo. 17 de Junio de 1949 Auqué

2. El Centro de Lectura celebra el 90 aniversari de la seva formació. Els consocis m'han dedicat un sopar-homenatge. I la Junta Directiva acorda per a mi la distinció de signar aquest album gloriós que...

1. A este simpatico Centro de Lectura que ------- por su edad ser venerable, es joven como madre. 2- Junio 49 AR. Res

3. El Centre de Lectura de Reus ha fet caixa i ha donat impuls a la restauració de Poblet. Desde el sr. Eduard Tosa fins als monjos d'avui ens sentim en la ineludible obligació d'agrair-vos-ho. 25-V-49 fons...

2. L. l. duraña 23. Mayo. 1949

1. Emocionado ante esta visita del Centro de Lectura, con motivo de la heposicion de flores, les felicito a los organizadores y me felicito por contemplar tanta belleza. Reus a 9 de Mayo de 1949 Jurilofo Be----

4. El Centre de Lectura de Reus, visitar-lo, voltat de cors tant nobles, fa que l'esperança de que les coses de l'esperit no moriran mai. Joan Ros i Sabaté 7-5-49

Gay, Simona

3. Casa tan catalana, per mi series casa meva, no fos que passi volandera una rossellonesa. Simona Gay 4 de maig 1949

Ros i Artigas, J.

2. Salve, Poblet, en l'enyorada aurora! Salve, en la nit desoladora! J. Ros Artigues 3-5-49

Beguer i Pinyol, Manuel

1. De lluny, pels seus fruits, fa temps admirava al Centre de Lectura de Reus i als seus homes, pero avui admiro encara mes l'arbre fecund que en tot temps ha dat eixos fruits i...

4. Con mis votos fervientes por que el Centro al renacer alcance la prosperidad y altura que le desean sus entusiastas socios mis amigos Mercadé y Aguadé. 22-IV-49 Josep J-------

Saltor, Octavi

3. En la memorable commemoració amical de l'obra poètica de Salvador Albert i en las -------- a Reus dels "Amics de la Poesia" un el --- ----- amb del "Centro de Lectura" amb agraïment i...

2. Con admiración a unos de los ----- -------- de la cultura local, que es provincial. 28-III-49 Anti Soler

Noguera, Juan

1. Causa verdadera admiración visitar este Centro que tanto enorgullece a la ciudad de Reus 28-III-49 Juan Noguera

3. Am----tin de la visita de la Junta Directiva del Saló 1800 del Casino de Tarragona. 17/3/1949.

2. El Centre de Lectura de Reus té d'ésser objecte de noble enveja, això és, d'essulació per part de Tarragona, i en ell hem de veure un dels més sòlids fonaments de la futura concordia...

1. Jaume Re-------- 8/III/948

3. Molt content d'haver conegut el Centre de Lectura de Reus, prego als directius que no deixin pas de continuar tan nolable tradició. Febrer 1949 N Clavasó

2. Record i homenatge Edarpla-- 21/1/49

1. Firmaré satisfent als amics, per---eurant que en cualsevol lloc que ho passi, sempre sere l'ultim, com ha soci dels conferenciants de Palmes. 11-XII-48 Dr. Llauradó