Navega pels ítems (938 en total)

3. Si el engrandecimiento de nuestra Patria ha de ser obra de la cultura, España deberá a Reus, y Reus al sr. Fábregas, el figurar en primera linea en esta gran obra de ciudadania. Reus 26...

Gali, Alexandre

2. En una bella casa les coses hi han d'esser belles i bones. Reus 11 d'abril 1921 Alexandre Gali

Carulla, Marquès de

1. Al visitar el suscripto Rector de la Universidad de Barcelona este Centro de Lectura, verdadero laboratorio de ciudadania, no sé que admirar mas, si la munificencia del sr. Fábregas, el entusiasmo del Director presidente...

Amich i Bert, Josep

2. Centre de Lectura: "classes" sense la antipatia del mestre que parla altra llengua, que es savi oficial, savi amb sou, savi per hores. Classes de ciencia i obra, de ofici i d'esperit. Classes sense...

Terrades, Esteve

1. He tingut en, en recorre les sales del C. de L. una íntima i plena satisfacció del esperit. E. Terrades 14/7/20

Tarragó, Pere B.

3. Quan la persistencia sosté l'anim contra les contrarietats i els desenganys de la lluita per la Cultura, les floracions de l'esperit tenen una eterna joventut. Avui s'inicia en el Centre de Lectura una d'aquestes...

Maseras, Alfons

2. En renovarse el mon, en establir-se, per a fer un nou orde de coses, que seran demá, la plenitud de la civilització, els homes i les institucions deuen renovar-se també. Perço el Centre de...

Gual, Adrià

1. Per aquest Centre de lectura, espill de les activitats i els ideals catalans per excelencia, tots els meus entusiasmes, tots els meus oferiments, i les felicitacions mes sinceres. Adria Gual 12 Abril 1920

Salvat, Antonio

4. Desde este santo templo de la cultura y de la ciudadanía ejemplar, tributo una oración con toda mi alma a mis abuelos de Reus, sembradores de honradez y de ejemplos de trabajo. Prof. sr. Antonio...

3. Un tarragoní plé de santa enveja. 26-6-1916 --------

2. 'L Centre de Lectura yo havia aprés de ------ que era'l bresol i l'únic lloc de la cultura de Reus: yo crec que endevant haurà d'esser i per aixó te'l seus drets adquirits per...

1. Es el momento de la Revolución... Angel ------ -----

Ors, Eugeni d'

4. Rés al mon em fa trémer d'emoció com això: un infant qui ha trobat la clau d'una llibreria. 3 abril 1918 Eugeni d'Ors

3. El espiritu laborioso llena de encanto esta ciudad que no solo -------- á su prospera economia sino con el centro de lectura se ilustra en todas las ------- de saber, honorable es su obra,...

Folch i Torres, Joaquim

2. L'obra del vostre "Centre de Lectura" fa veritable amb honor a Catalunya. El vostre esforç avui disgregat, perque som pocs els que obrem com vosaltres, es la nota inicial d'una futura armonia. Joaquim Folch i...

Guirao Homedes, José

1. Sobre España hace falta una labor de incendio que todo lo purifiques, y después, sobre las ruinas, hervor de edificar y hacer realidad la visión de la nueva Jerusalén. Hoy 17-2-17 Guirao Homedes

3. Los pueblos educados e instruidos, ---------mente tienen que ser grandes. El Gobernador ------ ------

2. Consignar en aquest album que la visita dels salons d'aquesta societat m'ha impresionat gratamnt perque demostran la cultura dels seus socis i el afecte que a la Patria Catalana jutgessan -- es mes que...

1. De pas á Reus y cridat per la fama secular del seu benemerit "Centre de Lectura" avuy li hi visitat amb l'ilustre fill de Reus que avans firma; per l'amabilitat de la Junta directiva...

Codina Castellví, Josep

2. Un "Centro de Lectura" en cada poblacion seria a la cultura pública lo que una gran antorcha encendida en cada rincon de una ruta inexplorada. Doctor José Codina Castellví

Carrion, Ambrosi

1. Sien aquestes ratlles, un fervent, homenatje, als qui com vosaltres han sapigut alçar al marge del viure pueril i quotidia, el Temple de l'esperit, on comunió ideal, les animes ajermanades, es sadollen de les lleis i armonies ...

4. Los libros y la lectura son las palancas del progreso Ignacio Rubio y Camb----- 29-5-16

3. La educació es problema previ impulsat de la economia. I la educació, que ha d'esser integral i indígena, que no ha d'esser importada, si cal esperar-se eficacia, es la finalitat que persegueix el "Centre...

Rubio i Borràs, Manuel

1. La ciudad que cuenta en su recinto con un "Centro de Lectura" puede aspirar a un primer puesto en el orden de la civilización. Manuel Rubio y Borràs 29-5-1916

1. Trovantme en eixa ciutat al visitar aquest local de l'entitat cultural Centre de Lectura m'ha sorprès la tasca empresa pera l'investigació de les maravelles naturals de la comarca, aduc que pera ordenar i conservar...

Montalbán, César Luís de

Para el centro de lectura de Reus, cultivar la ciencia es engrandecer el hombre y la patria. El hombre! Conjunto de grandezas y miserias espiritu inmortal dentro de una miserable materia la Patria! Amor de...

La labor mas meritoria que puede realizarse por una pueblo es educarlo. Loor al Centro de Lectura que tan brillante labor realiza y á la que son dida alguna se debe el admirable espíritu liberal...