Navega pels ítems (929 en total)

3. Un tarragoní plé de santa enveja. 26-6-1916 --------

2. 'L Centre de Lectura yo havia aprés de ------ que era'l bresol i l'únic lloc de la cultura de Reus: yo crec que endevant haurà d'esser i per aixó te'l seus drets adquirits per...

1. Es el momento de la Revolución... Angel ------ -----

Ors, Eugeni d'

4. Rés al mon em fa trémer d'emoció com això: un infant qui ha trobat la clau d'una llibreria. 3 abril 1918 Eugeni d'Ors

3. El espiritu laborioso llena de encanto esta ciudad que no solo -------- á su prospera economia sino con el centro de lectura se ilustra en todas las ------- de saber, honorable es su obra,...

Folch i Torres, Joaquim

2. L'obra del vostre "Centre de Lectura" fa veritable amb honor a Catalunya. El vostre esforç avui disgregat, perque som pocs els que obrem com vosaltres, es la nota inicial d'una futura armonia. Joaquim Folch i...

1. Sobre España hace falta una labor de incendio que todo lo purifiques, y después, sobre las ruinas, hervor de edificar y hacer realidad la visión de la nueva Jerusalén. Hoy 17-2-17 Luís ----------

3. Los pueblos educados e instruidos, ---------mente tienen que ser grandes. El Gobernador ------ ------

2. Consignar en aquest album que la visita dels salons d'aquesta societat m'ha impresionat gratamnt perque demostran la cultura dels seus socis i el afecte que a la Patria Catalana jutgessan -- es mes que...

1. De pas á Reus y cridat per la fama secular del seu benemerit "Centre de Lectura" avuy li hi visitat amb l'ilustre fill de Reus que avans firma; per l'amabilitat de la Junta directiva...

Codina Castellví, Josep

2. Un "Centro de Lectura" en cada poblacion seria a la cultura pública lo que una gran antorcha encendida en cada rincon de una ruta inexplorada. Doctor José Codina Castellví

Carrion, Ambrosi

1. Sien aquestes ratlles, un fervent, homenatje, als qui com vosaltres han sapigut alçar al marge del viure pueril i quotidia, el Temple de l'esperit, on comunió ideal, les animes ajermanades, es sadollen de les lleis i armonies ...

4. Los libros y la lectura son las palancas del progreso Ignacio Rubio y Camb----- 29-5-16

3. La educació es problema previ impulsat de la economia. I la educació, que ha d'esser integral i indígena, que no ha d'esser importada, si cal esperar-se eficacia, es la finalitat que persegueix el "Centre...

Rubio i Borràs, Manuel

1. La ciudad que cuenta en su recinto con un "Centro de Lectura" puede aspirar a un primer puesto en el ------ de la eirilisa----. Manuel Rubio y Borràs 29-5-1916

1. Trovantme en eixa ciutat al visitar aquest local de l'entitat cultural Centre de Lectura m'ha sorprès la tasca empresa pera l'investigació de les maravelles naturals de la comarca, aduc que pera ordenar i conservar...

Montalbán, César Luís de

Para el centro de lectura de Reus, cultivar la ciencia es engrandecer el hombre y la patria. El hombre! Conjunto de grandezas y miserias espiritu inmortal dentro de una miserable materia la Patria! Amor de...

La labor mas meritoria que puede realizarse por una pueblo es educarlo. Loor al Centro de Lectura que tan brillante labor realiza y á la que son dida alguna se debe el admirable espíritu liberal...

Martorell, Oriol, 1927-1996

6. Jo sempre he conegut a Reus com a font de eterna joventut. Ciutat patrocinadora de totes les coses noves que portin a n'ella o al mon una major civilització malgrat els porti dolor i...

5. Lans ces pusibles circonstances ón la ------- nefaste pretend dominer le monde, il este extrememend reconfortant de constater que, des soirítés -------- comme les "Centro de Lectura" de Reus, apportend á l'effort latin la...

1. Ciutat que sens estimuls als plaers acolla tanta gent entorn de una finalitat cultura por estar ben orgullosa de son "Centre de Lectura". A. Sabater ------ 20-3-915

3. Profesores y alumnos del Liceo Escolar de Lérida en una larga práctica de excursionismo no habian recogido una nota tan llena de sincera cortesia como la recibida en Reus por parte de autoridades y...

2. Modesto homenage de admiracion al cultisimo pueblo de Reus. Dic 6/914 José Sanchez de Robl--

1. Llevo á Bilbao, mi pueblo, la mas grata impresion de mi visita al simpatico Centro de cultura, honra de Reus. 27/8/14 Adolfo --