Sobre «Xifra»

Títol Sobre «Xifra»
Autor Ribes Guasch, Bartomeu
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB648.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 380-381