Accés a la Universitat Oberta de Catalunya

Títol Accés a la Universitat Oberta de Catalunya
Autor Universitat Oberta de Catalunya
Editor [Lloc de edició no identificat: UOC, 1997
Data 01-03-1997/05-04-1997
Mitjà Paper
Observacions R. 121683
Localització del doc. físic CAR-929
Localització del doc. digital CAR-929