Transcripció 4. El Centre de Lectura de Reus, visitar-lo, voltat de cors tant nobles, fa que l'esperança de que les coses de l'esperit no moriran mai.
Joan Ros i Sabaté
7-5-49
Data de la signatura 07-05-1949
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 227
Localització del doc. digital SING_1_0175
Documentat per: CLR[08-06-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.