Em toca creure que sé el que dic

Autor Perelló, Sebastià
Títol Em toca creure que sé el que dic
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx95veusbaixes0_perello_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 155-168