La Imagen de la naturaleza en la física actual

Peu d'impremta Barcelona: Ariel, 1976
Localització del doc. digital GF-54
Localització del doc. físic 082.1 ARI QUI, 123-12(Biblioteca)