El Doctor Glas

Peu d'impremta Barcelona: Seix Barral, 1968
Localització del doc. digital GF-42
Localització del doc. físic 082.1 BOL, 21-12(Biblioteca)