El Saqueo de Couffignal

Peu d'impremta Barcelona: Planeta, 1955
Localització del doc. digital GF-36
Localització del doc. físic 841B.4"U"HAM-12(Biblioteca)