Goigs en alabansa del glorios martir Sant Magí, que se cantan en la sua capella del portal del Carro de la ciutat de Tarragona, la qual se librá de la...

Observacions Facsímil
Localització física GSAN-M, 478